#

دریافت آنلاین کلید خصوصی و عمومی و گواهی امضا برای سامانه ی مودیان

دریافت آنلاین کلید خصوصی و عمومی و گواهی امضا  برای سامانه ی مودیان

کلید خصوصی

کلید خصوصی به عنوان کلید مخفی شناخته می‌شود که توسط هر دو طرف، یعنی فرستنده و گیرنده، در فرآیند تکنیک رمزگذاری یا رمزگشایی به کار می‌رود. در این فرآیند، فرستنده مسئول استفاده از کلید مخفی و الگوریتم رمزگذاری را برای انجام عملیات رمزگذاری دارد، در حالی که گیرنده، جهت انجام فرآیند رمزگشایی، از همان کلید و الگوریتم رمزگشایی بهره می‌برد.

کلید عمومی

کلید عمومی نیز یک نوع کلید استفاده می‌شود که پیش از ارسال داده‌ها به سروری که در آن گواهی نصب شده است، به کار می‌رود. در این روش، هر کاربر اینترنتی که قصد ارسال اطلاعات به یک سایت امن با گواهی دارد، از کد CSR (Certificate Signing Request) به همراه کلید خصوصی برخوردار است. این کد CSR و کلید خصوصی برای تولید کلید عمومی استفاده می‌شود و در فرآیند ارتباط امن با سرور، اطلاعات با استفاده از این کلید عمومی رمزگذاری و به سرور ارسال می‌شوند.

گواهی امضاء دیجیتال

گواهی امضاء دیجیتال یا (CSR)، که همچنین به نام گواهی دریافت کلید عمومی نیز شناخته می‌شود، حاوی اطلاعاتی اساسی مانند کلید عمومی، جزئیات صاحب کلید، تاریخ انقضا و امضای دیجیتال صادرکننده گواهی است. این گواهی دیجیتال توسط سازمانی که قابلیت ارائه امضای دیجیتال را فراهم می‌کند، صادر می‌شود.

کلیدهای خصوصی، عمومی و گواهی امضا در سامانه مودیان مالیاتی

آیا اطلاع دارید که کلید اختصاصی چیست و چگونه می‌توانید برای دریافت کلید خصوصی در سامانه مودیان اقدام کنید؟ برای دریافت کد یکتای مالیاتی و ارسال صورت حساب در سامانه مودیان رایگان مالیاتی، لازم است که کلید خصوصی برای سامانه مودیان همراه با کلیدهای عمومی و Certificate Signing Request (CSR) را دریافت کنید. همچنین، بر اساس قوانین پایانه های فروشگاهی، تمام مودیان مالیاتی موظف هستند صورت حساب‌های خود را با استفاده از امضای الکترونیکی، کارپوشه و کد یکتای خود به سامانه ارسال نمایند.

لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات مربوط به دریافت کلیدهای خصوصی و عمومی ویژه سامانه مودیان از طریق صفحه دریافت کلید عمومی و خصوصی شرکت پارت حساب انجام می‌شود.